تعمیرات موبایل

تعمیر و تعویض IC شارژ موبایل

تعویض IC و روش های تشخیص خرابی آن

آی سی شارژ، مهمترین قطعه در انتقال انرژی بین قطعات مختلف موبایل در بین قطعات موجود در موبایل، آی سی شارژ و یا تغذیه یکی از اصلی ترین قطعات در...